Bel ons op 020-5301440

mr. drs. C.J. Nierop

Functie: Advocaat
E-Mail: nierop@kknm.nl
Telefoonnummer: 06-15 06 45 75

BEL ME TERUG

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Cees Nierop

Cees Nierop is gespecialiseerd in strafrecht, jeugdrecht, sociale zekerheidsrecht en privacyrecht. Hij verdedigt mensen en bedrijven die verdacht worden van een strafbaar feit en voert procedures over ondertoezichtstellingen (OTS) en onrechtmatige (internet-) publicaties. Cees heeft zich in het bijzonder toegelegd op stalkingszaken. Hij heeft cliënten bijgestaan die verdacht werden van stalking/belaging en hij heeft voor slachtoffers aangifte gedaan en via een kort geding contact- en gebiedsverboden verkregen.

Cees heeft op deze rechtsgebieden diverse spraakmakende zaken gedaan. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en lid van de Vereniging voor Jeugdrecht Amsterdam. Cees Nierop is sinds 2009 advocaat. Hij heeft zijn advocaten-opleiding genoten bij een gespecialiseerd en gerenommeerd strafrechtkantoor. Daarnaast heeft hij geruime tijd voor een civielrechtelijk kantoor gewerkt waar hij onder meer geprocedeerd heeft op het terrein van het arbeidsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het bestuursrecht. Voordat Cees Nierop advocaat werd heeft hij diverse functies gehad bij ministeries. Hij adviseerde onder meer de minister van Sociale Zaken over arbeidsrecht en de minister van Binnenlandse Zaken over de Nederlandse Antillen, Curaçao en Aruba. Hij vertegenwoordigde Nederland bij de Europese Commissie en onderhandelde in Brussel over ontwikkelingsfondsen. In 2013 heeft Cees Nierop zijn eigen kantoor opgericht.Dit kantoor is in 2014 opgegaan in Keizer Ketwaru Nierop Van Megen Advocaten.

Cees Nierop studeerde eerst politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en de Freie Universität Berlin (cum laude), en later Nederlands Recht. Een samenvatting van zijn scriptie ‘de grens tussen liefdesverdriet en stalking in Nederland en Amerika’ is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad. De scriptie is later verwerkt tot het boek Liefdesverdriet en stalking (Celsus Juridische Uitgeverij).

1. IN DE PERS

Op 23 oktober 2013 werd ik geïnterviewd door RTL Boulevard over stalking in het algemeen en over de zaak van Heleen Mees. Zie hier het fragment (na minuut 30): RTL Boulevard 23 oktober 2013.

Op 24 augustus 2013 verscheen de Nieuwe Revu met daarin het artikel ‘Stalkers op de rand van de wet‘. Cees Nierop is hiervoor geïnterviewd.

Op 19 augustus 2013 werd Cees Nierop geïnterviewd door Lara Rense en Marcel Oosten van het radio 1 journaal over Heleen Mees en de verdenking van stalking/belaging. Zie hier het geluidsfragment. Luister hier…

Op 17 augustus 2013 verscheen in de Vrij Nederland het artikel ‘Bang gemaakt met een dood vogeltje’ over de vervolging van Heleen Mees en de verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse stalkingswetgeving. Cees Nierop is hiervoor geïnterviewd.

Op 11 juli 2013 is Cees Nierop in het programma Hollandse Zaken van omroep Max geïnterviewd over de juridische implicaties van liefdesverdriet en stalking. Dit mede naar aanleiding van de aanhouding van Heleen Mees in New York. Bekijk hier…

Op 10 juni 2013 werd er op de zender Euronews (die uitzendt in 27 lidstaten) een rapportage uitgezonden over stalking en de bescherming van slachtoffers daarvan. Cees Nierop heeft daaraan een bijdrage geleverd. Bekijk hier…

Op 17 juni 2012 werd Cees Nierop door RTVNH geïnterviewd over de door hem gewonnen internationale internetstalking /cyberstalking -zaak voor de Amerikaanse regisseur Chris Johnson en de actrice Mariana Tosca.

In debat over juryrechtspraak met PvdA-Kamerlid Recourt, Parooljournalist Vugts in Villa VPRO, 1 nov. 2010 Luister hier…

Geïnterviewd door Alberto Stegeman in programma Undercover in Nederland over vermeende malafide paardenhandelaar die de cliënte van Cees Nierop was. Uitgezonden op 23 mei 2010 op SBS 6. Bekijk hier…

Geïnterviewd door het radioprogramma Villa VPRO op 10 september 2009 over stalken van politici. Luister hier…

Boekbespreking van Cees Nierop Stalking en Liefdesverdriet. De reikwijdte van het belagingsdelict in Nederland en Amerika. Door redactie Secondant. In: Secondant. Tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. nr. 1 februari 2009, pagina 4

Cees Nierop is door Suzanne Bosman van radio 1 Vandaag geïnterviewd over het succes van de stalkingswet. Luister hier… 

Cees Nierop is door Cees Grimbergen van Hollandse Zaken geïnterviewd over de relatie tussen liefdesverdriet en stalking. Bekijk hier…

Cees Nierop is geïnterviewd over stalking in een programma van Omroep Max. Bekijk hier…

2. SPRAAKMAKENDE ZAKEN

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:5803

Cliënt is het vervoeren van amfetamine ten laste gelegd. Ter zitting is het verweer gevoerd dat officier van justitie niet ontvankelijk is nu hij weigert relevante stukken van een ander strafrechtelijk onderzoek toe te voegen. Het verweer is verworpen. Verder is verweer gevoerd dat doorzoeking van de auto onrechtmatig is. Politie heeft naar eigen zeggen de auto doorzocht om op zoek te gaan een ID. Dat blijkt evenwel niet uit de gang van zaken bij het doorzoeken. Verweer is verworpen. Namens cliënt is hoger beroep aangetekend.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:2848

Cliënte was door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf. Tevens had de rechtbank de schorsing van het voorarrest bij einduitspraak opgeheven. Namens cliënte is beroep aangetekend en tevens verzocht de schorsing te laten herleven. Anders dan de rechtbank meent het gerechtshof Amsterdam dat er geen reden is de schorsing op te heffen hangende het hoger beroep.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:1445

Cliënte is mensenhandel tenlastegelegd. Namens cliënte is verweer gevoerd dat er onvoldoende bewijs was voor de verweten handelingen en de samenwerking met de medeverdachte.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:683

Cliënt is veroordeeld voor onder andere witwassen. Tot aan de zitting in eerste aanleg was zijn voorarrest geschorst. De rechtbank heeft bij einduitspraak het voorarrest opgeheven. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ziet geen reden voor voorarrest.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:4217

Cliënt is een Alcohol Slot Programma opgelegd. Nadat de minister had gezegd in de Tweede Kamer dat nieuwe gevallen geen Alcohol Slot Programma meer worden opgelegd heb ik namens cliënt de Raad van State gevraagd het Alcohol Slot Programma van cliënt per direct op te heffen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:8001

Cliënt is bij de arrestatie mishandeld. Hij is met pepperspray gespoten en hem is bij de arrestatie en in de arrestatiebus een zak over het hoofd gedaan. Rechtbank vindt dit niet kunnen en heeft om die reden cliënt minder straf opgelegd dan zij van plan was. Het gerechtshof heeft in beroep 40 uur strafvermindering toegepast vanwege het buitenproportionele geweld.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2312

cliënt werd verweten te hebben samengewoond terwijl haar partner een uitkering voor een alleenstaande ontvangt. Zij zou haar inlichtingenplicht hebben overschreden. De rechtbank Amsterdam deelt dit oordeel niet met de gemeente Amstelveen en vernietigt het besluit.

2013

Hoge Raad 4 oktober 2013

Op 4 oktober 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak van Cees Nierop. Deze zaak ging om het publiceren van een verdachte van een strafbaar feit zonder hem onherkenbaar te maken. De rechtbank Amsterdam had eerder geoordeeld dat dit in deze zaak was toegestaan. Het gerechtshof Amsterdam vond het daarentegen ongeoorloofd. De advocaat-generaal en de Hoge Raad maken duidelijk dat de hoofdregel is dat verdachten onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Hoge Raad 24 september 2013

De Hoge Raad heeft op 24 september 2013 in een zaak van Cees Nierop beslist. In deze zaak is vernieling tenlastegelegd. Het bewijs bestaat uit een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal van een politieagent. De verdediging meende dat deze verklaring onvoldoende betrouwbaar was omdat de politieagent tevens aangever/benadeelde partij was. De verdediging had verzocht deze agent te mogen horen als het gerechtshof van de  verklaring gebruik wilde maken. Het gerechtshof vond de verklaring betrouwbaar en wees het verzoek om de agent te mogen horen af. De Hoge Raad is van oordeel dat dit niet juist is. Het hof had de verdediging in de gelegenheid moeten stellen deze getuige te mogen horen. De zaak is terugverwezen naar het gerechtshof Amsterdam.  De conclusie van de advocaat-generaal komt met de uitspraak overeen.

Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2013 LJN: CA2209

In mei 2013 heeft Cees Nierop voor de tweede keer in dezelfde zaak een raadsheer van het gerechtshof Amsterdam gewraakt. Uit onderzoek was gebleken dat de verdediging belangrijke emails tussen raadsheer-commissaris, de griffie, de politie en de advocaat-generaal waren onthouden. De emails duidden op een benadeling van de verdediging. De wraking werd gegrond bevonden. De wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de raadsheer door haar optreden onderdeel was geworden van een door de verdediging te voeren verweer gericht op niet-ontvankelijkheid. De wrakingskamer meende dat de raadsheer hier niet over kon oordelen zonder minst genomen de schijn van vooringenomenheid te wekken, te meer nu een dergelijk verweer niet van iedere grond ontbloot was, aldus de wrakingskamer.

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2013 LJN: BZ5688 en BZ2312

De rechtbank Amsterdam oordeelde in deze zaak dat de gemeente Amsterdam onvoldoende had aangetoond dat de cliënten van Cees Nierop zich schuldig hadden gemaakt aan uitkeringsfraude door samen te wonen. Wel stond vast dat de cliënten de gemeente ten onrechte niet gemeld hadden dat de partner van de uitkeringsgerechtigde als zelfstandige was ingeschreven. Deze nalatigheid stond evenwel niet in de weg aan het recht op uitkering. De cliënten hoefden daarom de uitkering niet terug te betalen.

Rechtbank Den Haag 13 februari 2013 LJN: BZ7108

De cliënt van Cees Nierop werd verdacht van overtreding van de Wegenverkeerswet door niet mee te willen werken aan een bloedproef voor onderzoek naar alcoholgebruik. De rechtbank Den Haag heeft in deze zaak een aanzienlijk lagere boete opgelegd dan de officier van justitie eiste. De politierechter is hiertoe overgegaan omdat bleek dat het Alcohol Slot Programma (ASP) van het CBR voor de cliënt van Cees Nierop al verstrekkende effecten had. Hiermee week hij af van de landelijke richtlijnen van rechters voor dergelijke strafbare feiten.

2012

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 15 juni 2012 LJN: BW9838

In deze zaak stond Cees Nierop een Amerikaanse regisseur en actrice bij die lastig gevallen werden door een fan uit Amsterdam. Deze fan publiceerde honderden berichten op internet en verspreidde leugens en laster. De voorzieningenrechter oordeelde dat Californisch recht van toepassing was. Naar Californisch recht was sprake van internetstalking Alleen een langdurig internetverbod zou een einde maken aan de lastercampagne van de fan. De voorzieningenrechter wees alle gevraagde voorzieningen toe en veroordeelde de fan tevens tot het betalen van een aanzienlijke schadevergoeding.

Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2012 LJN: BV9304

In deze zaak werd de cliënt van Cees Nierop verdacht van doodslag. Het Parool plaatste van hem een foto waarop hij herkenbaar te zien was. Er was geen balkje voor zijn ogen geplaatst. Het Parool weigerde schadevergoeding te betalen waarna de zaak aan de rechtbank Amsterdam werd voorgelegd. De rechtbank oordeelde dat het Parool niet onrechtmatig had gehandeld door de foto te publiceren. Vervolgens is er beroep ingesteld. Het gerechtshof Amsterdam vond dat het Parool de foto niet mocht publiceren en veroordeelde het Parool tot het betalen van een schadevergoeding van € 1.500,–. Met dit arrest van het gerechtshof Amsterdam zijn de regels aangescherpt voor het publiceren van portretten van herkenbare verdachten.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch 20 juli 2011 LJN: BR1623

In deze zaak was de baby van de cliënte van Cees Nierop zodanig door elkaar geschud en geslagen dat zij na enkele dagen was overleden. De moeder was aanwezig bij het uiteindelijk overlijden van haar baby. De rechtbank is verzocht de oppas te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. De rechtbank is hier niet toe overgegaan. Op basis van het geldend recht was zij van oordeel dat de oppas niet onrechtmatig tegen de moeder van het kind had gehandeld.

Rechtbank Amsterdam 15 maart 2011 LJN: BR1734

Het financieringsvoorbehoud dat de cliënt van Cees Nierop met de verkoper van een huis was overeengekomen was door toedoen van de cliënt verstreken. De verkoper ontbond vanwege het uitblijven van betaling de koopovereenkomst en riep het recht op de betaling van de garantiestelling in. De garantiesteller vorderde vervolgens het uitgekeerde bedrag bij de cliënt in. De schade was aanzienlijk. Cliënt was door zijn tussenpersoon niet expliciet gewezen op de termijn van het financieringsvoorbehoud. Dat had de tussenpersoon wel moeten doen. Door dit na te laten had de tussenpersoon onrechtmatig gehandeld. Reden waarom hij aansprakelijk was voor de schade die bestond uit de uitgekeerde garantiestelling.

2010

gerechtshof Amsterdam 21 mei 2010 LJN: BM8273

rechtbank Amsterdam 14 mei 2010 LJN: BM4297

De cliënte van Cees Nierop was met een verborgen camera gefilmd door het programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Dat programma zou in mei 2010 uitgezonden worden op SBS 6. Alberto Stegeman meende aangetoond te hebben dat cliënte de paarden die zij bezat en verzorgde mishandelde en daarnaast paarden met verborgen gebreken verkocht, terwijl zij op de hoogte was van de gebreken. De cliënte kon zich in deze beschuldigingen niet vinden en wenste niet dat de beschuldigingen en de heimelijke filmopnames openbaar zouden worden gemaakt. Cees Nierop is onmiddellijk een kort geding tegen SBS 6 gestart. De rechtbank Amsterdam verbood vervolgens SBS 6 en Alberto Stegeman het programma de daaropvolgende zondag uit te zenden. Van belang was dat de cliënte van Cees Nierop nooit in de gelegenheid was gesteld te reageren op de beschuldigingen. Alberto Stegeman en SBS 6 lieten het er niet bij zitten en stelden spoed appel in. Binnen een week werd de zaak in beroep behandeld. Het gerechtshof stond – anders dan de rechtbank – toe dat het programma werd uitgezonden, maar verplichtte SBS 6 en Stegeman om de cliënte en haar stem volledig onherkenbaar te maken, op straffe van een dwangsom van maar liefst € 150.000,– voor iedere overtreding van deze voorwaarde. De cliënte meende dat haar stem onvoldoende vervormd was en voert thans een procedure ter incasso van de dwangsommen.

3. PUBLICATIES

Stalking en Liefdesverdriet. De reikwijdte van het belagingsdelict in Nederland en Amerika. Celsus Juridische Uitgeverij, Tilburg (ISBN: 978-90-8863-030-9) 2013http://www.celsusboeken.nl/?p=281

Huis gebenzineerd. De Eindhovense brandstichting van 1933. In: Trema. Tijdschrift voor de rechterlijke macht. Februari 2013.

Wat is er na een eeuw over van de Hoornse taart. In: Advocatenblad nr. 5 april 2012 (co-auteur mr. J. Snoeijer)

Volk dat kan stemmen, kan ook rechtspreken. In: De Volkskrant 1 november 2010

Maak van de burger geen schichtig vogeltje. Ongewenste overeenkomsten tussen belaging en persoonsgericht verstoren. In: Advocatenblad nr. 18, 19 december 2008 (co-auteur mr. J. Snoeijer)

Samenvatting van doctoraalscriptie ‘De grens tussen liefdesverdriet en stalking in Nederland en Amerika’. In: Nederlands Juristenblad, nr. 35, okt. 2008

4. STALKING / BELAGING

Word u lastiggevallen door een ex, een vriend, een buurman of een totale onbekende en wilt u dat dit ophoudt, of wordt er gedreigd u een straat- of contactverbod op te leggen, neem dan contact op met één van onze advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in straat- en contactverboden. Wij staan zowel slachtoffers bij als degenen die verweten worden anderen lastig te vallen. Wij kunnen op korte termijn een kort geding beginnen, zodat binnen enkele maanden de persoon die u lastig valt verboden wordt bij u in de buurt te komen of contact met u op te nemen.

Stalking/belaging. Wat is dat?

Iedereen heeft wel een idee wat stalking (of in het Nederlands: belaging) is. De meeste mensen denken bij stalkers meestal aan gestoorde figuren die bekende Nederlanders obsessief volgen, bellen, brieven sturen, of op een andere manier hun obsessieve liefde aan hen betuigen. Stalking komt echter niet alleen bij bekende Nederlanders voor. Sterker nog, dat komt zelfs relatief weinig voor. De meeste stalking vindt plaats na een relatiebreuk. Een van beiden kan zich niet vinden in de breuk en wil, gedreven door liefdesverdriet, de ander terugveroveren. Liefdesverdriet gaat vaak met heftige gevoelens gepaard. Dat de relatie over is, is voor een van de partijen vaak moeilijk te begrijpen. Hij of zij blijft contact zoeken. Dit mag natuurlijk en is volkomen normaal, maar tientallen keren op een avond of tientallen keren in een week bellen of sms’en zit op het randje. Zeker als de ander keer op keer laat weten geen relatie meer te willen. Dan moet het stoppen. Voor de afgewezen partner is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Soms gaat hij of zij toch door met bellen, ondanks dat de ander allang heeft laten weten niet verder te willen. Maar wanneer wordt dit nou stalking/belaging? Lees meer…

5. LIDMAATSCHAPPEN VAN SPECIALISATIEVERENIGINGEN

1.      NVJSA Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten

2.      JRAA Jeugdrechtadvocaten Amsterdam

3.      VMC Vereniging voor Media- en Communicatierecht

4.      LANGZS Landelijk Advocaten Netwerk Geweld en Zedenslachtoffers