Bel ons op 020-5301440

Jeugdrecht

JEUGSTRAFRECHT

Wordt uw zoon of dochter verdacht van een strafbaar feit dat heeft hij of zij altijd recht op bijstand van een advocaat. Uw advocaat zal hem bezoeken op het politiebureau en indien mogelijk geruststellen alsmede adviseren over het naderende verhoor door de politie. Tijdens dit verhoor kan de minderjarige zich laten bijstaan door of een van beide ouders, of door een advocaat.  De advocaat zal er op toezien dat het verhoor goed verloopt en de minderjarige de vragen van de politie goed begrijpt. Na afloop zal de advocaat het proces-verbaal van het verhoor samen met de minderjarige doornemen en waar nodig de verbalisanten vragen om aanvullingen of verbeteringen. In alle gevallen zal de advocaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn de zaak op een alternatieve manier te laten afdoen. Hiermee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat uw kind een aantekening krijgt op zijn justitiële documentatie (strafblad) zodat toekomstdromen van uw kind niet in het gedrang komen omdat geen vog (verklaring omtrent gedrag) wordt afgegeven.

BEL ME TERUG

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

In het geval van een minderjarige wordt door de rechtbank altijd een last tot toevoeging afgegeven, wat betekent dat niet u, maar de Nederlandse staat de advocaatkosten betaalt.  Het is van groot belang dat zowel u als uw kind een klik heeft met de advocaat die hem bijstaat.  Mocht u een second opinion willen, neem gerust contact met ons op.

CIVIEL JEUGDRECHT

Ook indien uw zoon of dochter dreigt onder toezicht te worden gesteld dan wel uit huis geplaatst wordt, kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook in zogenaamde spoedsituaties waarin uw kind al uit huis geplaatst wordt, nog voordat een rechter zich over de kwestie gebogen heeft. Dit heet een spoedmachtiging uithuisplaatsing. Binnen enkele dagen vindt er alsnog een zitting plaats,  alwaar u uw standpunt kenbaar kunt maken. In dit soort gevallen kunt u bellen naar ons spoednummer.